07/07/2019

Stare powiedzenie mówi: „Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy”.

Sam bocian może nie wystarczyć, dlatego warto zastanowić się nad dodatkową ochroną jaką jest instalacja odgromowa. Zadaniem jej, jest ”złapanie” pioruna i odprowadzenie go do ziemi, bez szkody dla budynku i jego mieszkańców/użytkowników.

Zapraszamy do kontaktu celem ustalenia montażu instalacji odgromowej.