Białystok mieszkanie 63m²

Sufit z rozprowadzonymi przewodami do oświetlenia punktowego oraz przewodami do oświetlenia i gniazdek w kolejnych pomieszczeniach.

Zdjęcia z realizacji montażu instalacji elektrycznej